Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Up
0
Down
::

Hi,

You can reduce the Hero section space with applying the below custom CSS-

#theme-banner-four .main-wrapper {
    padding: 290px 0 260px;
}

This padding is the default padding. You can set it yourself as you want.

Thanks