Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Bắt đầu nhanh

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Hướng dẫn cài đặt nhanh hệ thống máy chủ mail MDeamon, nếu bạn đang có vấn hãy liên hệ hỗ trợ GADITI qua email [email protected]

Cài đặt máy chủ email Mdeamon

  1. Tải bộ cài tại link
  2. Chạy file cài đặt chọn MDeamon Install chọn Next
  3. Chọn I Agree để tiếp tục
  4. Chọn nơi lưu trữ, chọn Next
  5. Nhâp thông tin license nếu có. Chọn OK
  6. Chọn Next để tiếp tục cài đặt

Cài đặt tên miền

Nhập thông tin tên miền và IMAP/POP của bạn. Ví dụ: gaditi.com và mail.gaditi.com

Thêm tài khoản đầu tiên khi cài đặt MDeamon

Nhập thông tin họ tên và mật khẩu > Chọn Next

Kiểm tra dịch vụ (Serices) khởi tạo cùng hệ thống

Tích vào mục MDeamon system services > Chọn Next

Kiểm tra cài đặt thành công