Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Endpoint Protection

Estimated reading: 1 minute 0 views

Hướng dẫn sử dụng nhanh giải pháp Symantec Endpoint Protection (Broadcom) dành cho quý khách hàng người dùng cuối. Để được hỗ trợ báo giá, dịch vụ giải pháp Endpoint, vui lòng liên hệ hỗ trợ [email protected].

Hướng dẫn kích hoạt Lisence Symantec EndPoint Unmanager

Bước 1: Truy cập vào:

Trên Windows Vista :

  • Drive:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\SymantecEndpoint Protection\CurrentVersion\inbox

Trên Windows thường :

  • Drive:\ProgramData\Symantec\SymantecEndpointProtection\CurrentVersion\inbox\

Bước 2: Copy file lisence vào thư mục

Bước 3: Kiểm tra

Windows Vista:

  • Drive:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\SymantecEndpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config

Đối với Windhows:

  • Drive:\ProgramData\Symantec\SymantecEndpointProtection\CurrentVersion\Data\Config

Tìm mở file lic.slf bằng notepad, bạn sẽ thấy dòng ngày tháng cập nhật theo license mới.