Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chuyên phần mềm bản quyền

Docly

Bắt đầu nhanh

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Đăng nhập và tải sản phẩm SEP/SES từ Broadcom

1. Đăng nhập https://support.broadcom.com

2. Chọn Symantec Enterprise Security → Chọn My Entitlement

3. Tìm Site ID/Keyword.

4. Chọn icon License để truy xuất license key.

5. Ở khung sản phẩm, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các sản phẩm đã mua.

6. Để tải bộ cài đặt, bạn chọn icon Download.

Hướng dẫn cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

Hướng dẫn cài đặt Symantec EndPoint Protection Manager nhằm mục đích quản lí các máy trạm.

1.Chạy file cài đặt SEPM Full install.

2.Chọn Install Symantec Endpoint Protection > Install Symantec Endpoint Protection Manager.

3.Chọn Next.

4.Check I accept the terms in the license agreement và chọn Next.

5.Chọn nơi cài đặt > Chọn Next

6.Chọn Install.

7.Khi Install hoàn thành > Next.

8.Chọn cấu hình cần thiết > Next.

9.Tạo 1 site mới > Next.

10.Tạo cơ sở dữ liệu > Next.

11.Tạo tài khoản Admin > Next.

12.Finish.

Tạo mới file cài đặt Symantec Endpoint Protection Client

1.Trong SEPM console, chọn Admin.

2.Chọn Install Packages.

3.Chọn Client Install Packages.

4.Chọn Export Client Install Package.

5.Chọn file cài đặt.

6.Chọn nơi lưu trữ file cài đặt.

7.Check Create a single .EXE hoặc có thể tạo file msi.

8.Chọn Full Protechtion for Clients.

9.Tại Export Settings > Chọn Managed Client -> Chọn Group.

10.Finish.

Thêm giấy phép (license key) vào SEPM

Lưu ý: Chỉ cần thêm key tại SEPM, thông tin key sẽ được cập nhất đến client, bạn không cần cập nhật từng máy.

1.Trong SEPM console, chọn Admin.

2.Trong Admin tab, chọn Licenses.

3.Chọn Activate license.

4.Chọn Activate a new license > Chọn Next.

5.Chọn kích hoặt bằng key hoặc bằng file.

6.Nhập key hoặc file.

a.Nhập key(nếu ở bước 5 chọn)

b.Nhập file(nếu ở bước 5 chọn)

7.Chọn Submit.

8.Finish.

Thông tin đối tác hỗ trợ giải pháp Broadcom (Mảng Symantec Endpoint Protection) tại Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ GADITI

  • Địa chỉ: 161E1 Trung Mỹ Tây 13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 039.8686.950 hoặc Zalo GADITI
  • Mail: [email protected]