Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Bắt đầu nhanh

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Tạo tài khoản Trellix ePO – SaaS

  1. Bạn có thể truy cập Trellix ePO – SaaS để tại account dùng thử hoặc thông Technical support team
  2. Email kích hoạt sẽ gửi về email của bạn. (Thời hạn kích hoạt là 7 ngày).
  3. Đặt mật khẩu đủ mạnh, chọn Set Password.
  4. Trong Trellix ePO – SaaS, nhập thông tin tài khoản, chọn Sign In.

Tài khoản người dùng và quyền truy cập

Có bao nhiêu quản trị viên? Cần làm gì?

Single Administrator

Một tổ chức có một quản trị viên không yêu cầu tạo tài khoản người dùng và quản lý quyền truy cập. Bạn có thể trực tiếp  thêm trong hệ thống tại Trellix ePO – SaaS.

Multiple Administrators

Một tổ chức có hai quản trị viên trở lên có thể thực hiện các bước này để quản lý nhiều tài khoản người dùng Trellix ePO – SaaS và quyền truy cập của họ:

Tạo gói cài đặt cho người dùng

Bước 1: Đăng nhập vào Trellix ePO – SaaS với tài khoản quản trị.

Bước 2: Chọn Product Deployment > Chọn tính năng cần cài > Chọn OS (Tôi đang chọn Windows, bạn có thể đổi lại tùy theo nhu cầu) > Chọn Save.

Bước 3: Chọn Download Installer để tải bộ cài > Chạy chương trình cài trên máy người dùng.

Bước 4: Kiểm tra trên portal, xác nhận đã cài hoàn tất.

 

Phải làm gì tiếp theo

  1. Xác minh các điểm cuối đang được Trellix ePO – SaaS quản lý.
  2. Xem lại và sử dụng các chính sách mặc định của sản phẩm bảo mật nếu chúng đáp ứng yêu cầu của tổ chức bạn. Nếu không, hãy định cấu hình các chính sách bảo mật nếu cần và thực thi chúng đến các điểm cuối. Để biết thêm về cài đặt chính sách, hãy xem hướng dẫn sản phẩm tương ứng.