Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Foxit eSign

Estimated reading: 7 minutes 0 views

Cách xác định cài đặt tài khoản và hồ sơ cá nhân của bạn

Cài đặt tài khoản

 • Thiết lập các trường thông tin tài khoản của bạn trong trang Công ty trong tab Cài đặt.
 • Định dạng ngày: Định dạng ngày cho tài khoản của bạn sẽ mặc định khi tạo tài liệu hoặc mẫu. Định dạng ngày mặc định có thể được sửa đổi cho từng tài liệu nếu cần.
 • Tùy chọn truy cập tài liệu: Người dùng sẽ có thể mở tài liệu trực tiếp bằng cách nhấp vào tùy chọn nếu “Không yêu cầu đăng nhập bởi người ký” được chọn nếu không nó sẽ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu trước khi ký tài liệu. Người ký lần đầu sẽ được tự động định tuyến để tạo thông tin đăng nhập nếu tùy chọn được chọn là ‘Đăng nhập theo yêu cầu của người ký’
 • Nếu bạn là khách hàng Business Premium hoặc Enterprise, bạn có thể tải lên logo công ty của mình. Logo này sẽ xuất hiện trên tất cả các trang ứng dụng Foxit Sign, chứng chỉ chữ ký, Biểu mẫu trực tuyến và thông tin liên lạc qua email thay cho Logo Foxit Sign.

Cài đặt hồ sơ cá nhân và thay đổi mật khẩu

 • Ở phía trên bên phải màn hình, nhấp vào tên của bạn rồi chọn ‘Hồ sơ của tôi’ rồi thay đổi cài đặt hồ sơ bằng cách cập nhật tên và địa chỉ.
 • Để thay đổi mật khẩu, hãy chọn hộp kiểm, thêm mật khẩu cũ và cập nhật mật khẩu mới rồi lưu lại.
 • Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo theo yêu cầu của mình.

Cách nhận Mẫu có thể sử dụng lại được ký trên Foxit Sign

Đối với các tài liệu phổ biến ngoại trừ việc chúng có thể được điền bằng các giá trị khác nhau cho những người nhận/người ký khác nhau, bạn có thể tạo các mẫu có thể sử dụng lại.

 • Mẫu giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều vì bạn có thể sử dụng lại các tài liệu phổ biến nhất của mình.

Ví dụ: Nếu bạn cần chữ ký của nhân viên trên “Thỏa thuận nhân viên” trong đó các trường có thể được điền khác nhau mỗi lần và nội dung còn lại vẫn giữ nguyên, bạn nên tạo một mẫu có thể sử dụng lại và cho phép điền vào trường thay vì tải tài liệu lên cho mỗi trường từng nhân viên một. Bạn chỉ cần chọn một hoặc nhiều mẫu có thể sử dụng lại và gửi chúng khi được yêu cầu. Dưới đây là các bước nhanh về cách tạo mẫu có thể sử dụng lại:

 1. Tải tài liệu lên từ máy tính hoặc bộ lưu trữ đám mây của bạn từ màn hình chính trong phần ‘Mẫu có thể sử dụng lại’.
 2. Thêm bên, kéo và thả trường từ các tùy chọn trên các trường hộp công cụ bên trái, gán chúng cho các bên và đánh dấu bắt buộc hoặc để lại thuộc tính trường biểu mẫu tùy chọn ở dưới cùng bên phải bằng cách chọn trường.
 3. Khi bạn đã sẵn sàng gửi, hãy nhấp vào ‘Gửi’.
 4. Bây giờ hãy thêm địa chỉ email của (những) người nhận và gán cho họ quyền truy cập tài liệu tương ứng.
 5. Bạn có thể áp dụng “Thực thi quy trình làm việc theo trình tự” như đã giải thích ở trên.
 6. Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề và nội dung của email trước khi gửi lời mời đến người nhận.
 7. Gửi mẫu và sau đó kiểm tra trạng thái tài liệu của bạn bằng cách nhấp vào lịch sử để biết thông tin chi tiết.

Cách lấy tài liệu được ký trên Foxit Sign

Đối với các tài liệu được tùy chỉnh và tạo duy nhất mỗi lần trước khi gửi đến người nhận/người gửi, bạn nên tạo một tài liệu và gửi trực tiếp.

 1. Tải lên một tài liệu từ máy tính của bạn từ trang chủ.
 2. Kéo và thả các trường bạn muốn vào bất cứ nơi nào bạn cần từ hộp công cụ.
 3. Thêm tên của người nhận cần ký vào tài liệu.
 4. Gán thuộc tính cho các trường trong tài liệu, chẳng hạn như người nhận chịu trách nhiệm điền giá trị.
 5. Bạn cũng có thể áp dụng “Quy trình thực thi trình tự” để nhận chữ ký theo trình tự từ người nhận.
 6. Trước khi gửi tài liệu, bạn có thể sửa đổi chủ đề email và tin nhắn sẽ gửi đến người nhận.
 7. Người nhận sẽ nhận được email mời và họ sẽ cần nhấp vào liên kết xem (các) tài liệu trong email để đọc tài liệu và ký tên.
 8. Bạn có thể kiểm tra lịch sử của tài liệu để kiểm tra trạng thái tài liệu.
 9. Người nhận có thể tải xuống bản PDF của tài liệu đã ký.