Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Fortinet vá các lỗ hổng nghiêm trọng tron

Fortinet vừa phát hành bản vá để giải quyết hai lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2022-39952