Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Cấu hình tự động quét trong GravityZone

Cấu hình tự động quét trong GravityZone

Với Trung tâm điều khiển GravityZone, bạn có thể chạy bất kỳ lệnh quét virus từ

GravityZone-block-usb

Chặn USB với Device Control trong GravityZone

Chặn quyền truy cập vào ổ USB là một trong những chính sách phổ biến.