Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Công bố giá Bing Chat Enterprise và Microsoft

Mới đây, tại hội nghị Microsoft Inspire, Microsoft đã công bố giá bản quyền của

Microsoft 365 Copilot – trợ lý đồng hành

Hôm nay, Microsoft chính thức thông báo việc tích hợp sức mạnh của AI thế