GADITI

GADITI

Bạn đã sẳn sàng?

Hệ thống hỗ trợ người dùng của GADITI

Microsoft Teams Premium – Cắt giảm chi phí và tăng năng suất do AI cung cấp

Khi chúng ta phải đối mặt với những bất ổn về kinh tế và những thay đổi đối với mô hình làm việc, các tổ chức đang tìm cách tối ưu hóa các khoản đầu tư vào CNTT và tái

Khôi phục mật khẩu cho người dùng Microsoft 365

Bài viết hướng dẫn quản trị viên đặt lại mật khẩu cho người dùng, và có thể cấu hình cho người dùng tự đặt lại mật khẩu cho chính họ. Quản trị viên đặt lại mật khẩu của người dùng Người

Cách đăng ký Microsoft 365 bản quyền chính hãng

Cách đăng ký Microsoft 365 bản quyền chính hãng

Microsoft 365 là một cái tên gọi mới của dịch vụ phần mềm Office 365. Tên gọi mới này nhằm phản ảnh nhiều dịch vụ hơn chứ không còn đơn thuần là bộ Office. Sau đây, chúng tôi cùng bạn