Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Broadcom mua lại VMware với giá 69 tỷ USD

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, Broadcom đã hoàn tất thương vụ mua lại

VMware vá lỗ hổng cho phép kẻ tấn công

VMware vừa phát hành các bản cập nhật để giải quyết hai lỗ hổng nghiêm