Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Tạo và vởi mail

 1. Chọn Home → New Email.
 2. Thêm người nhận, tiêu đề và nội dung mail.
 3. Chọn Send.

Trả lời email

 1. Chọn 1 mail cần trả lời.
 2. Chọn Reply.
 3. Nhập nội dung.
 4. Chọn Send.

Chuyển tiếp email tới người khác

 1. Chọn email cần chuyển tiếp.
 2. Chọn Forward.
 3. Chọn người cần chuyển.
 4. Thêm ghi nội dung nếu bạn muốn.
 5. Chọn Send.
Chia sẽ bài viết

Bài viết liên quan

Cách tải xuống Windows 11

Cách tải xuống Windows 11

Windows 11 hiện đang phát hành. Hãy kiểm tra...

Cách liên hệ hỗ trợ Microsoft tại V

Trong quá trình sử dụng, nhân viên hỗ trợ t...

Công bố giá Bing Chat Enterprise và Micr

Mới đây, tại hội nghị Microsoft Inspire, Micr...

Leave a Comment