Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Chặn quyền truy cập vào ổ USB là một trong những chính sách phổ biến. Bài viết này sẽ bạn Chặn USB với Device Control trong GravityZone Bitdefender.

Các bước thực hiện

  1. Truy cập GravityZone Control Center.
  2. Chọn Policies.
  3. Tìm đến Policied đã gán cho thiết bị đấu cuối.
  4. Chọn Device Control > Chọn Rules > Chọn nút chuyển đổi được liên kết để bật tính năng này.
  5. Chọn External Storage để xác định chặn.
  6. Trong Customer Permission > Tìm USB > Chọn Blocked.
  7. Chọn Save.
Chia sẽ bài viết

Bài viết liên quan

Bitdefender GravityZone Business Security Ent

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng kiến những...

Công nghệ Bitdefender Photon

Có nhiều thành phần cần thiết để tạo ra ...

Cấu hình tự động quét trong GravityZone

Cấu hình tự động quét trong GravityZ

Với Trung tâm điều khiển GravityZone, bạn c�...

Leave a Comment