Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Busine

Nguyên nhân: Các ứng dụng hoặc hệ thống khác đang tạo snapshots VSS (Volume Shadow Copy Service),