Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Docly

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x80042316

Estimated reading: 1 minute 0 views

Nguyên nhân: Các ứng dụng hoặc hệ thống khác đang tạo snapshots VSS (Volume Shadow Copy Service), khiến Active Backup cho Business Agent không thể snapshot.

Giải pháp:

Cách 1: Kiểm tra nếu có phần mềm sao lưu khác đang chạy trên PC. Hủy bỏ nó trước khi tiến hành sao lưu.

Cách 2:

  • Vào Windows Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Services.
  • Click chuột phải  Volume Shadow Copy và chọn Restart từ menu thả xuống.
  • Tiến hành sao lưu sau khi khởi động lại.

Cách 3: Khởi động lại PC và thử lại bản sao lưu.