Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Busine

Mô tả: Khi mã lỗi 0x80070015 xuất hiện, Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator sẽ định