Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x80070015

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Mô tả: Khi mã lỗi 0x80070015 xuất hiện, Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator sẽ định dạng thiết bị USB được sử dụng làm phương tiện khôi phục. Nếu bạn vẫn không thể truy cập USB sau khi hệ thống định dạng, vui lòng tham khảo phương pháp sau để định dạng thủ công thông qua Windows Command Prompt (cmd).

Giải pháp: Vui lòng làm theo các bước dưới đây để định dạng USB của bạn.

 • chạy Windows Command Prompt và nhập lệnh bên dưới.
  diskpart
 • Nhập lệnh bên dưới để hiển thị tất cả các đĩa trên máy tính.
  list disk
 • Nhập lệnh bên dưới và thay thế “X” bằng số thiết bị USB
  select disk X
 • Nhập lệnh bên dưới nếu thiết bị USB là Offline bên trong cột Status ( Bỏ qua bước này nếu nó là Online)
  online disk
 • Nhập lệnh bên dưới để xóa thuộc tính trên thiết bị USB
  clean
 • Nhập lệnh bên dưới để chuyển đổi bảng phân vùng của thiết bị USB sang kiểu phân vùng Master Boot Record (MBR)
  convert mbr
 • Nhập lệnh bên dưới để tạo phân vùng cho thiết bị USB
  create partition primary
 • Nhập lệnh bên dưới để chọn phân vùng đĩa 1
  select part 1
 • Nhập lệnh bên dưới để đánh dấu phân vùng là hoạt động
  active
 • Nhập lệnh bên dưới và thay thế “NAME” bằng tên bạn muốn cho thiết bị USB
  format fs=ntfs label=NAME quick
 • Nhập lệnh bên dưới và thay thế “”VOLUME”” bằng ký tự ổ đĩa bạn muốn gán cho thiết bị USB.
  assign letter=VOLUME
 • Nhập lệnh bên dưới để xác nhận rằng các lệnh trong các bước trước được áp dụng cho thiết bị USB và nó được định dạng thành công.
  list volume