Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Yammer

Đăng nhập vào Viva Engage Với Viva Engage trên PC, máy Mac hoặc thiết bị

Teams

Đăng nhập và bắt đầu với Teams Đăng nhập vào Teams Bắt đầu Teams. Trong

Onedrive

Tải lên và lưu tệp và thư mục vào OneDrive Sử dụng OneDrive trong trình

Access

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access Tạo cơ sở dữ liệu Mở Access.Nếu Access

Powerpoint

Tạo bản trình bày trong PowerPoint Tạo bản trình bày Mở PowerPoint. Trong ngăn bên

Word

Tạo tài liệu trong Word Tạo tài liệu Trên tab Tệp , hãy bấm Mới. Trong hộp Tìm kiếm