Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chuyên phần mềm bản quyền

Docly

Excel

Estimated reading: 5 minutes 0 views

Tạo sổ làm việc trong Excel

Tạo sổ làm việc

 1. Mở Excel.
 2. Chọn Sổ làm việc trống.Hoặc nhấn Ctrl+N.

Nhập dữ liệu

Để nhập dữ liệu bằng cách thủ công:

 1. Chọn một ô trống, như A1, rồi nhập văn bản hoặc một số.
 2. Nhấn Enter hoặc Tab để di chuyển đến ô tiếp theo.

Để điền dữ liệu trong một chuỗi:

 1. Nhập phần đầu của chuỗi vào hai ô: chẳng hạn như Thg1 và Thg2; hoặc 2014 và 2015.
 2. Chọn hai ô chứa chuỗi, rồi kéo điều khiển điền Điều khiển điền qua hoặc xuống các ô.

Lưu sổ làm việc của bạn vào OneDrive trong Excel

Lưu sổ làm việc của bạn vào OneDrive

Lưu sổ làm việc vào OneDrive để truy nhập sổ làm việc đó từ các thiết bị khác nhau và chia sẻ, cũng như cộng tác với người khác.

 1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.
  • Đối với cơ quan hoặc trường học
   , OneDrive – <Tên công ty>.
  • Đối với tệp cá nhân, chọn
   OneDrive – Cá nhân.
 2. Nhập tên tệp, rồi chọn Lưu.

Phân tích và định dạng trong Excel

Tự động điền vào một cột bằng tính năng Tự hoàn tất có Xem trước

Ví dụ: tự động điền vào cột Tên từ cột Tên đầy đủ.

 1. Trong ô bên dưới Tên, nhập Molly rồi nhấn Enter.
 2. Ở ô tiếp theo, nhập một vài chữ cái đầu của Garret.
 3. Khi danh sách các giá trị gợi ý xuất hiện, hãy nhấn Quay lại.Chọn Tùy chọn Tự hoàn tất có Xem trước Biểu tượng Tùy chọn Tự hoàn tất có Xem trước để xem thêm tùy chọn.

Hãy thử ngay!    Chọn Tệp > Mới, chọn Xem qua, rồi chọn Tab Điền.

Tính toán nhanh chóng với tính năng Tự Tính tổng

 1. Chọn ô bên dưới các số bạn muốn cộng.
 2. Chọn Trang đầu > Tự Tính tổng Nút Tự Tính tổng.
 3. Nhấn Enter.

Mẹo   Để xem các phép tính khác, chọn mũi tên xuống bên cạnh Tự Tính tổng, rồi chọn một phép tính.
Bạn cũng có thể chọn một phạm vi số để nhìn thấy các phép tính phổ biến trong thanh trạng thái.

Tạo biểu đồ

Sử dụng công cụ Phân tích Nhanh để chọn biểu đồ phù hợp cho dữ liệu của bạn.

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn hiển thị trong biểu đồ.
 2. Chọn nút Phân tích Nhanh ảnh nút ở dưới cùng bên phải các ô được chọn.
 3. Chọn Biểu đồ, di chuột qua các tùy chọn, rồi chọn biểu đồ bạn muốn.

Hãy thử ngay!    Chọn tệp > mới, chọn xemqua, rồi chọn tab biểu đồ .

Sử dụng định dạng điều kiện

Sử dụng Phân tích Nhanh để tô sáng dữ liệu quan trọng hoặc hiển thị các xu hướng dữ liệu.

 1. Chọn dữ liệu để định dạng theo điều kiện.
 2. Chọn nút Phân tích Nhanh ảnh nút ở dưới cùng bên phải các ô được chọn.
 3. Chọn Định dạng, di chuột qua các tùy chọn, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Hãy thử ngay!    Chọn Tệp > Mới, chọn Xem qua, rồi chọn Tab Phân tích.

Cố định hàng trên cùng của đầu đề

Cố định hàng trên cùng chứa đầu đề cột để chỉ cuộn dữ liệu.

 1. Nhấn Enter hoặc Esc để đảm bảo bạn đã chỉnh sửa xong một ô.
 2. Chọn xem > cố định ngăn > cố định hàng trên cùng.