Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Docly

Trung tâm quản trị Microsoft 365

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Hãy nghĩ về các công Trung tâm quản trị Microsoft 365 kiểm soát sứ mệnh cho doanh nghiệp của bạn. 

Biểu Trung tâm quản trị Microsoft 365 có hai dạng xem: dạng xem đơn giản giúp các tổ chức nhỏ hơn quản lý các tác vụ phổ biến nhất nhưng có nút ở đầu trung tâm quản trị có thể chuyển sang dạng xem bảng điều khiển phức tạp hơn.

Đây là phần tham quan nhanh qua các phần chính của trung tâm quản trị:

  1. Đăng nhập vào trang web Trung tâm quản trị Microsoft 365 thông tin xác thực người quản trị của bạn.
  2. Chọn Công cụ khởi động ứng dụng, sau đó chọn Quản trị.Chọn Quản trị từ công cụ khởi động ứng dụng
  3. Ở phía trên cùng của dạng xem trung tâm quản trị được đơn giản hóa là danh sách các hành động hàng đầu dành cho bạn.
  4. Bên dưới Tổ chức của bạn, trên tab Người dùng, là danh sách những người có thể truy nhập vào ứng dụng và dịch vụ. Bạn có thể thêm người dùng, đặt lại mật khẩu hoặc sử dụng menu Xem thêm hành động.
  5. Chọn tab Teams để tạo nhóm mới hoặc quản lý nhóm hiện có.
  6. Chọn tab Đăng ký để thêm nhiều sản phẩm, thêm giấy phép hoặc sử dụng menu Tác vụ khác để sửa đổi giấy phép hoặc phương thức thanh toán.
  7. Trên tab Tìm hiểu, duyệt video và các bài viết về trung tâm quản trị cũng như các sản phẩm và tính năng khác của Microsoft 365.
  8. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy chọn Trợ giúp & hỗ trợ. Tìm kiếm chủ đề bạn muốn được trợ giúp và xem giải pháp được đề xuất hoặc chọn tai nghe để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.