Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Kích hoạt giấy phép

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Các phương pháp kích hoạt Windows

Tùy theo cách nhận bản sao Windows 11, bạn sẽ cần giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm gồm 25 ký tự để kích hoạt. Nếu không có một trong hai phương tiện này, bạn sẽ không thể kích hoạt thiết bị của mình.

  • Giấy phép kỹ thuật số (được gọi là quyền kỹ thuật số trong Windows 11) là phương pháp kích hoạt trong Windows 11 mà không yêu cầu bạn phải nhập khóa sản phẩm.
  • Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Nội dung bạn sẽ thấy chính là KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Sau khi xác định phương pháp kích hoạt sẽ sử dụng, hãy làm theo các bước trong bài viết Kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số hoặc Kích hoạt bằng khóa sản phẩm tương ứng.

Kích hoạt Windows bằng giấy phép kỹ thuật số

Giấy phép kỹ thuật số được liên kết với phần cứng và với tài khoản Microsoft của bạn nên bạn không cần phải tìm gì trên PC. Mọi thứ sẽ hoàn tất sau khi PC được kết nối với internet và bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. 

Nếu không có giấy phép kỹ thuật số, bạn có thể sử dụng khóa sản phẩm để kích hoạt.  Để tìm hiểu cách kích hoạt bằng khóa sản phẩm, hãy làm theo các bước trong Kích hoạt bằng khóa sản phẩm

Kích hoạt Windows bằng khóa sản phẩm

Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự có dạng như sau:

     KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm.  Hoặc sau khi cài đặt, để nhập khóa sản phẩm,  hãy chọn nút Bắt đầu ,  rồi chọn Cài đặt >  Hệ thống >  Kích hoạt > Cập nhật khóa sản phẩm > Thay đổi khóa sản phẩm.

Liên hệ hỗ trợ