Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Outlook

Estimated reading: 7 minutes 0 views

 1. Mở Outlook, rồi chọn Tệp > Thêm tài khoản.Nếu trước đây bạn chưa từng cho chạy Outlook, bạn sẽ thấy một màn hình chào mừng.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn Kết nối.Nếu màn hình của bạn hiển thị khác, hãy nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.
 3. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.
 4. Chọn Hoàn tất.

Tạo và gửi email

 1. Chọn Email Mới để bắt đầu một thư mới.
 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email vào trường ĐếnCc hoặc Bcc .Nếu bạn không thấy Bcc, hãy xem mục Hiển thị, ẩn và xem hộp Bcc.
 3. Trong Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư email.
 4. Đặt con trỏ trong phần nội dung thư email, rồi bắt đầu nhập.
 5. Sau khi nhập thư, hãy chọn Gửi.

Sử dụng @đề cập đến để thu hút sự chú ý của ai đó

 1. Trong phần nội dung thư email hoặc lời mời trên lịch, hãy nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên trong tên hoặc họ của người liên hệ.
 2. Khi Outlook cung cấp cho bạn một hoặc nhiều gợi ý, hãy chọn liên hệ bạn muốn đề cập.Theo mặc định, tên đầy đủ của người liên hệ sẽ được bao gồm. Bạn có thể xóa một phần nội dung đề cập, ví dụ: mọi thứ trừ tên của người đó.
 3. Liên hệ được đề cập sẽ được thêm vào dòng Tới trên email hoặc lời mời họp.

Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn tập trung vào những email quan trọng nhất. Tính năng này tách hộp thư đến của bạn thành hai tab—Ưu tiên và Khác.

Nếu thư không được sắp xếp theo cách bạn muốn, bạn có thể di chuyển chúng và đặt vị trí chuyển phát thư trong tương lai từ người gửi đó.

 1. Chọn tab Ưu đầu hoặc Khác.
 2. Bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển và chọn Di chuyển sang Khác hoặc Di chuyển sang Ưu điểm.

Để bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên:

 • Chọn Xem >Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên.

Quản lý lịch và danh bạ của bạn trong Outlook

Lên lịch một cuộc hẹn

 1. Trong Lịch, chọn Cuộc hẹn Mới.
 2. Thêm Chủ đề, Vị trí, thời gian bắt đầu và kết thúc.
 3. Chọn Mời Người dự để chuyển cuộc hẹn thành cuộc họp.
 4. Chọn Lưu & Đóng để kết thúc hoặc Gửi nếu đó là cuộc họp.

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu

Khi bạn tạo một cuộc họp, hãy sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu để xem khi nào người dự và phòng trống.

 • Từ yêu cầu họp mới, hãy chọn Trợ lý Lập lịch biểu.
 • Khu vực được tô bóng với các thanh dọc hiển thị thời gian họp. Kéo các thanh để điều chỉnh thời gian họp.
 • Lưới sẽ hiển thị khi có người dự. Ở bên phải yêu cầu họp, Outlook hiển thị thời gian đề xuất và số xung đột.

Thêm liên hệ

 1. Chọn biểu tượng Mọi người.
 2. Chọn Liên hệ Mới hoặc nhấn Ctrl+N.
 3. Nhập tên và mọi thông tin khác mà bạn muốn đưa vào liên hệ này.
 4. Chọn Lưu & mới để tạo một liên hệ khác hoặc Lưu & Đóng nếu bạn đã hoàn tất.

Cộng tác trong Outlook

Chia sẻ tệp để cộng tác trên các tệp đính kèm

 1. Chọn Đính kèm Tệp, rồi chọn một tệp.
 2. Nếu tệp có biểu tượng đám mây nhỏ thì tệp đã được lưu vào đám mây, cho phép bạn chia sẻ và làm việc trên tệp đó với người khác.Nếu không, hãy bấm vào mũi tên thả xuống, di chuột Tải lên, rồi chọn OneDrive.
 3. Nhập tin nhắn và chọn Gửi.

Thiết lập cuộc họp trực tuyến và ghi chú được chia sẻ

Trong ngăn bên trái, chọn biểu tượng Lịch.

Để thiết lập người dự cuộc họp có thể gia nhập từ xa, hãy chọn Cuộc họp Teams mới. Thao tác này sẽ chèn một nối kết mà người dự từ xa có thể dùng để gia nhập cuộc họp.

Để thiết lập không gian chung cho các ghi chú, hãy chọn Ghi chú Cuộc họp. Bạn có thể tạo sổ ghi OneNote hoặc chọn một sổ ghi chép hiện có. Một nối kết đến sổ ghi chép sẽ xuất hiện trong yêu cầu họp.

Thiết lập ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động

Truy nhập tệp của bạn từ mọi nơi – tại cơ quan, tại nhà hoặc trên đường đi. Chọn thiết bị di động của bạn