Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Công cụ

Tổng hợp các công cụ giải mã ramsomeware, hỗ trợ cài đặt cấu hình của

Security agents

Cài đặt Security agents – Tiêu chuẩn Để bảo vệ các điểm cuối vật lý

Security Server

Cài đặt Security Server thông qua Control Center Máy chủ bảo mật là một máy

Hướng dẫn giao diện người dùng

Bảng dữ liệu Các bảng thường được sử dụng trong toàn bộ bảng điều khiển

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Sau khi tài khoản của bạn đã được tạo, bạn sẽ nhận được email có

Truy cập Trung tâm điều khiển (Control Cen

Truy cập vào Trung tâm điều khiển được thực hiện trong trình duyệt web thông

Bắt đầu nhanh

Phần Bắt đầu nhanh sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách kết nối