Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Docly

Hướng dẫn giao diện người dùng

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Bảng dữ liệu

Các bảng thường được sử dụng trong toàn bộ bảng điều khiển để sắp xếp dữ liệu thành một định dạng dễ sử dụng.

Điều hướng qua các trang

Các bảng có hơn 20 mục kéo dài trên nhiều trang. Theo mặc định, chỉ có 20 mục được hiển thị trên mỗi trang.

Để di chuyển qua các trang, hãy sử dụng các nút điều hướng ở cuối bảng. Bạn có thể thay đổi số lượng mục hiển thị trên một trang bằng cách chọn một tùy chọn khác từ menu bên cạnh các nút điều hướng.

Tìm kiếm các mục cụ thể

Để dễ dàng tìm thấy các mục nhập cụ thể, hãy sử dụng hộp tìm kiếm có sẵn bên dưới tiêu đề cột.

Nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tương ứng. Các mục phù hợp được hiển thị trong bảng khi bạn nhập. Để đặt lại nội dung bảng, hãy xóa các trường tìm kiếm.

Sắp xếp dữ liệu

Để sắp xếp dữ liệu theo một cột cụ thể, hãy nhấp vào tiêu đề cột. Nhấp lại vào tiêu đề cột để hoàn nguyên thứ tự sắp xếp.

Làm mới dữ liệu bảng

Để đảm bảo bảng điều khiển hiển thị thông tin mới nhất, nhấp vào nút refresh.png Làm mới ở phía trên của bảng. Điều này có thể cần thiết khi bạn dành nhiều thời gian hơn trên trang.

Thanh công cụ hành động

Trong Trung tâm điều khiển, các thanh công cụ hành động cho phép bạn thực hiện các thao tác cụ thể liên quan đến phần bạn đang ở.

Mỗi thanh công cụ bao gồm một tập hợp các biểu tượng thường được đặt ở phía trên của bảng.

Ví dụ: thanh công cụ hành động trong phần Báo cáo cho phép bạn thực hiện các hành động sau:

  • add.png Tạo báo cáo mới.
  • download.png Tải xuống báo cáo đã lên lịch.
  • delete.png Xóa báo cáo đã lên lịch.

Menu ngữ cảnh

Các lệnh trên thanh công cụ hành động cũng có thể truy cập được từ menu ngữ cảnh. Nhấp chuột phải vào phần Trung tâm điều khiển mà bạn hiện đang sử dụng và chọn lệnh mà bạn cần từ danh sách có sẵn.