Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Truy cập Trung tâm điều khiển (Control Center)

Estimated reading: 3 minutes 0 views

Truy cập vào Trung tâm điều khiển được thực hiện trong trình duyệt web thông qua tài khoản người dùng. Bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập của mình qua email sau khi tài khoản của bạn đã được tạo.

Use two-factor authentication (2FA)

Nền tảng GravityZone Cloud sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) theo mặc định.

Xác thực hai yếu tố bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản GravityZone, bằng cách yêu cầu mã xác thực bên cạnh thông tin xác thực của Trung tâm điều khiển. 2FA yêu cầu tải xuống và cài đặt Google Authenticator, Microsoft Authenticator hoặc bất kỳ ứng dụng xác thực TOTP (Thuật toán mật khẩu một lần dựa trên thời gian) hai yếu tố nào trên một thiết bị như điện thoại thông minh hoặc máy tính. Ứng dụng xác thực tạo mã gồm sáu chữ số cứ sau 30 giây. Để hoàn tất đăng nhập Trung tâm điều khiển, sau khi nhập mật khẩu, người dùng sẽ phải cung cấp mã xác thực gồm sáu chữ số.

  1. Mở trình duyệt
  2. Truy cập địa chỉ: https://gravityzone.bitdefender.com.
  3. Nhập thông tin tài khoản chọn Next.
  4. Khi kết nối lần đầu tiên, hãy định cấu hình xác thực hai yếu tố và nhập mã gồm sáu chữ số được yêu cầu.
    Theo mặc định, bạn phải nhập mã gồm sáu chữ số từ ứng dụng xác thực của mình mỗi khi đăng nhập. Để bỏ qua bước này, hãy chọn tùy chọn Tin cậy trình duyệt này để GravityZone không yêu cầu mã gồm sáu chữ số trong tối đa 90 ngày