Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chuyên phần mềm bản quyền

Docly

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Estimated reading: 1 minute 0 views

Sau khi tài khoản của bạn đã được tạo, bạn sẽ nhận được email có thông tin đăng nhập.

Email cũng chứa liên kết đến Trung tâm điều khiển GravityZone nơi bạn định cấu hình mật khẩu tài khoản của mình.

Bạn nên thay đổi mật khẩu đăng nhập định kỳ.

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập:

  1. Nhấp vào tên người dùng của bạn ở góc trên bên phải của bảng điều khiển và chọn Tài khoản của tôi.
  2. Trong Chi tiết tài khoản, nhấp vào Thay đổi mật khẩu.
  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mật khẩu mới vào các trường tương ứng.
  4. Nhấp vào Lưu để áp dụng các thay đổi.