Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Docly

Bắt đầu nhanh

Estimated reading: 1 minute 0 views

Phần Bắt đầu nhanh sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách kết nối lần đầu với nền tảng GravityZone và hướng dẫn bạn những bước đầu tiên thông qua bảng điều khiển.

Các tính năng của GravityZone có thể được định cấu hình và quản lý thông qua nền tảng quản lý tập trung có tên là Trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển có giao diện dựa trên web mà bạn có thể truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu.