Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0x80042301

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Nguyên nhân: Không thể snapshot cho volume cụ thể.

Giải pháp: 

Phương pháp 1: Thực hiện theo các bước bên dưới để kiểm tra trạng thái dịch vụ sao chép volume trên thiết bị của bạn.

 • Click Start.
 • Type services.msc và nhấn Enter.
 • Windows Services Manager mở ra.
 • Trong danh sách dịch vụ, vui lòng nhấp đúp vào các dịch vụ sau và đảm bảo Startup types là Automatic
  • Dịch vụ khởi tạo iSCSI của Microsoft
  • Microsoft Software Shadow Copy Provider
  • Volume Shadow Copy
  • Sau khi cấu hình đúng Startup types, khởi động lại các dịch vụ này bằng cách nhấp vào Stop và sau đó Start.
  •  Đảm bảo trạng thái của ba dịch vụ đang Running.

Phương pháp 2: Chạy lệnh vssadmin list writers trong cmd dưới tài khoản privilege để kiểm tra trạng thái writer. Nếu có trạng thái nhà văn not stable, vui lòng khởi động lại dịch vụ liên quan. Sau đó, chạy lệnh vssadmin list writers một lần nữa để đảm bảo trạng thái writers là stable.