Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Fix lỗi Active Backup for Business code 23

Estimated reading: 1 minute 0 views

Nguyên Nhân

Một disk để sao lưu bị bad sectors, dẫn đến sao lưu hiển thị lỗi khi đọc dữ liệu khối trong khi tải lên.

Giải Pháp

Chạy Windows Event Viewer để xác nhận nguyên nhân của sự cố:

a. Click Start > Windows Administrative Tools > Event Viewer để mở ứng dụng.

b. Trong bảng điều khiển bên trái, click Windows Logs để mở rộng danh sách.

c. Nếu thông báo lỗi hiển thị tương tự như thông báo bên dưới, hãy thực hiện quét toàn bộ đĩa và sửa chữa các bad sector, hoặc thay thế ổ đĩa bị hỏng, trước khi thực hiện nhiệm vụ sao lưu.