Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Synology Directory Server

Estimated reading: 8 minutes 0 views

Synology Directory Server là gì?

Synology Directory Server là một công cụ hiệu quả cho phép NAS Synology của bạn trở thành bộ điều khiển miền. Quản trị viên CNTT có thể quản lý tài khoản và cài đặt các chương trình cụ thể hoặc cập nhật hệ thống trên tất cả các máy tính trong văn phòng chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

1.gif

Tại sao nên sử dụng Máy chủ thư mục Synology

 • Triển khai và quản lý nhiều máy tính
 • Quản lý tài khoản và đặc quyền truy cập của tất cả các thành viên ở một vị trí trung tâm
 • Triển khai các ứng dụng cụ thể cho bất kỳ máy tính nào trong văn phòng mà không cần rời khỏi chỗ ngồi
 • Thiết lập chính sách nhóm để quản lý tài khoản người dùng dễ dàng

Yêu cầu

 • Đã cài đặt DSM 6.2.2 trở lên trên NAS Synology của bạn
 • Đảm bảo kết nối mạng hoạt động cho NAS Synology của bạn
 • Đã gán địa chỉ IP tĩnh cho NAS Synology của bạn
 • Hủy kết nối NAS Synology của bạn khỏi Miền/LDAP hiện tại của nó
 • Đảm bảo rằng không tồn tại xung đột tên miền trong mạng cục bộ

Tạo tên miền của riêng bạn

Làm theo Trình hướng dẫn cài đặt để tạo miền của riêng bạn.

2.png

 1. Khởi chạy máy chủ thư mục Synology.
 2. Nhấn Next để tiếp tục thiết lập.
 3. Nhập thông tin sau và nhấp vào Tiếp theo:
  • Tên miền: Nhập FQDN (Tên miền đủ điều kiện) cho miền, ví dụ: “syno.local”.
  • Nhóm làm việc: Tên nhóm làm việc (hoặc tên miền NetBIOS) sẽ tự động được điền vào trường này. Chẳng hạn, nếu tên miền của bạn là “syno.local”, tên nhóm làm việc mặc định sẽ là “syno”.
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị viên miền của bạn.
  • Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu.
 4. Xác nhận cài đặt và nhấp vào Áp dụng. Bây giờ hệ thống sẽ tạo miền và quảng bá NAS Synology thành bộ điều khiển miền.

Quản lý đơn vị tổ chức

Đơn vị tổ chức (OU) là một đối tượng chứa trong một miền mà bạn có thể thêm tất cả các loại đối tượng miền, bao gồm người dùng, nhóm, máy tính và các OU khác. Đơn vị tổ chức tổ chức các đối tượng miền thành một hệ thống phân cấp, điều này rất hữu ích khi có một số lượng lớn người dùng, máy tính và nhóm.

4.png

Thêm đơn vị tổ chức

 1. Chuyển đến trang Người dùng & Máy tính.
 2. Chọn miền hoặc OU từ danh sách cây và nhấp vào Thêm > Đơn vị tổ chức.
 3. Chỉ định tên cho đơn vị tổ chức mới trong trường và bấm OK.
 4. Bấm chuột phải vào vùng chứa chính của đơn vị tổ chức mới được thêm vào và bấm vào Tải lại. Đơn vị tổ chức mới được thêm sau đó sẽ hiển thị trên danh sách cây.

Thêm đối tượng vào OU

 1. Trên trang Người dùng & Máy tính, chọn một OU từ danh sách cây.
 2. Chọn một trong các phương pháp bên dưới để khởi chạy trình hướng dẫn tạo:
  • Cách 1: Nhấp vào nút Thêm phía trên danh sách cây và chọn một loại đối tượng miền từ trình đơn thả xuống.
  • Cách 2: Kích chuột phải vào OU được chỉ định trên danh sách cây. Đi đến Thêm và chọn một loại đối tượng.
  • Cách 3: Nhấp chuột phải vào khoảng trống của OU được chỉ định và chọn một loại đối tượng để thêm.
 3. Làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn tạo để thêm đối tượng.

Quản lí nhóm

Các nhóm miền cho phép quản trị viên CNTT cấp quyền truy cập vào các thiết bị, ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được triển khai trong một miền.

4.png

 1. Nhấp vào thư mục Người dùng mặc định trong bảng điều khiển bên trái của trang để thực hiện các thao tác cho các đối tượng nhóm hiển thị ở bên phải.
 2. Nhấp vào Thêm > Nhóm.
 3. Định cấu hình nhóm mới trong trang Thông tin nhóm.
 4. Nhấp vào Áp dụng để lưu cài đặt.

Quản lí người dùng

Người dùng trong miền là tài khoản người dùng có thể truy cập tài nguyên trong miền.

 1. Nhấp vào thư mục Người dùng mặc định trong bảng điều khiển bên trái của trang để thực hiện các thao tác cho các đối tượng nhóm hiển thị ở bên phải.
 2. Nhấp vào Thêm > Người dùng.
 3. Định cấu hình người dùng mới trong trang Thông tin người dùng.
 4. Chọn các nhóm để người dùng trở thành thành viên.
 5. Nhấp vào Áp dụng để lưu cài đặt.

Quản lí máy tính

Các máy tính trong miền được tạo bởi Synology Directory Server có thể là máy trạm, máy chủ hoặc NAS. Loại đối tượng này có thể được triển khai trong miền để người dùng truy cập.

Nhấp vào thư mục Máy tính mặc định trong bảng điều khiển bên trái của trang để thực hiện các thao tác cho các đối tượng máy tính hiển thị ở bên phải. Bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính của máy tính hoặc xóa một đối tượng máy tính.