Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chuyên phần mềm bản quyền

Docly

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 27

Estimated reading: 1 minute 0 views

Nguyên nhân: Vì tệp $BadClus trong $MFT ( tập tin tổng thể) NTFS đang ghi các thành phần xấu, một lỗi sẽ xảy ra khi volume shadow đang được truy cập.

Giải pháp:

  • Nhấn Windows Key + để hiển thị menu tác vụ người dùng
  • Click Command Prompt (Admin) trong menu.
  • Click Yes để xác nhận khởi chạy Command Prompt với tư cách administrator.
  • Trong cửa sổ Command Prompt, nhập dòng lệnh sau:
chkdsk /R X:\
Lưu ý: “X” được thay thế bằng ký tự ổ đĩa thực tế của bạn.