Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 27

Estimated reading: 1 minute 0 views

Nguyên nhân: Vì tệp $BadClus trong $MFT ( tập tin tổng thể) NTFS đang ghi các thành phần xấu, một lỗi sẽ xảy ra khi volume shadow đang được truy cập.

Giải pháp:

  • Nhấn Windows Key + để hiển thị menu tác vụ người dùng
  • Click Command Prompt (Admin) trong menu.
  • Click Yes để xác nhận khởi chạy Command Prompt với tư cách administrator.
  • Trong cửa sổ Command Prompt, nhập dòng lệnh sau:
chkdsk /R X:\
Lưu ý: “X” được thay thế bằng ký tự ổ đĩa thực tế của bạn.