Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu giữa các NAS Synology

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Cloud Station Server ngoài tính năng cho phép các máy tính đồng bộ dữ liệu lên NAS synology còn cho phép các NAS Synology đồng bộ dữ liệu với nhau đảm bảo an toàn dữ liệu. Mô hình hoạt động sẽ gôm 1 NAS Synology đóng vai trò làm máy chủ cho phép các NAS Synology khách đồng bộ dữ liệu lên. Trong đó thiết bị NAS đóng vai trò server sẽ cần cài đặt Cloud Station Server và thiết bị NAS khách sẽ cần cài đặt ứng dụng Cloud Station ShareSync.

Trên các NAS khách cần đồng bộ, ở menu chính DSM vào phần package center, nhấn Install để cài đặt.

Nhấn Open để mở ứng dụng

Trong phần này bạn điền QuickConnect ID của NAS chủ đóng vai trò làm server cho các nas khách kết nối đến. Tài khoản và mật khẩu là user trên NAS chủ có quyền Administrator.

Ở đây bạn chọn thư mục trên NAS khách muốn Sync lên NAS chủ.

Trong Tab Permission setting bạn có thể lựa chọn cách thức đồng bộ

  • Two-way sync: đồng bộ 2 chiều từ cả NAS chủ và khách
  • Upload data to Cloud Station Server only: Chỉ up dữ liệu lên NAS chủ
  • Download data from Cloud Station Server: Chỉ tải dữ liệu về từ NAS chủ

Sau khi hoàn tất ấn ok để bắt đầu quá trình đồng bộ dữ liệu