Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn!

Docly

Cài đặt

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Để bảo vệ mạng của bạn bằng Bitdefender, bạn phải định cấu hình GravityZone như sau:

  • Truy cập Trung tâm điều khiển GravityZone để định cấu hình tài khoản của bạn và các cài đặt khác, cũng như chuẩn bị các gói cài đặt để triển khai các tác nhân bảo mật trên các điểm cuối. Với mục đích này, bạn cần có người dùng Trung tâm điều khiển GravityZone với các đặc quyền của quản trị viên đối với các điểm cuối dưới sự quản lý của bạn.
  • Cài đặt các tác nhân bảo mật trên các điểm cuối: Công cụ bảo mật điểm cuối Bitdefender trên máy Windows và Linux và Công cụ bảo mật điểm cuối Bitdefender trên hệ thống macOS. GravityZone đảm bảo bảo vệ thông qua các tác nhân bảo mật, theo các chính sách nhận được từ Trung tâm điều khiển.
  • Cài đặt Máy chủ bảo mật trên một hoặc nhiều máy chủ, để hoạt động như máy chủ quét trong trường hợp mạng lớn và giảm tải gánh nặng quét cục bộ trên các điểm cuối có tài nguyên phần cứng hạn chế.