Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Tạo chính sách mới

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Bạn có thể tạo chính sách bằng cách thêm chính sách mới hoặc sao chép (nhân bản) chính sách hiện có.

Để tạo chính sách bảo mật:

 1. Truy cập trang Policies.
 2. Chọn 1 trong các tùy chọn sau:
  • Tạo chính sách mới.
   • Chọn nút  add.pngAdd trên thanh công cụ.
  • Tạo mới dựa theo chính sách đã có.
   1. Chọn chính sách bạn muốn sao chép.
   2. Chọn nút clone.pngClone trên thanh công cụ.
 3. Cấu hình chính sách mong muốn.
 4. Chọn Save để lưu lại.

  Bạn không thể lưu chính sách chứa dữ liệu không hợp lệ. Khi cố gắng làm như vậy, một thông báo cụ thể sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải của màn hình cho biết phần nào có vấn đề. Hiện tại, thông báo chỉ bao gồm Sandbox Analyzer > Endpoint SensorIntegrity Monitoring > Real Time.